e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma SKLADEM
e-shop zdarma Psi - antiparazitika
e-shop zdarma Psi - granule
e-shop zdarma Psi - konzervy
e-shop zdarma Psi - ostatní krmení
e-shop zdarma Psi - vitamínové doplňky
e-shop zdarma Kočky - granule
e-shop zdarma Kočky - konzervy
e-shop zdarma Kočky - vitamínové doplňky
e-shop zdarma Hospodářská zvířata
e-shop zdarma Dárkové předměty
e-shop zdarma KokardyReklama:

Flevox Spot-on dog S 1 x 0,67 ml


e-shop zdarma

1 pipeta obsahuje:

 • Flevox malý pes: Fipronilum 67 mg.
 • Flevox středně velký pes: Fipronilum 134 mg.
 • Flevox velký pes: Fipronilum 268 mg.
 • Flevox velmi velký pes: Fipronilum 402 mg.

složení - pomocné látky

Flevox malý pes:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,268 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,134 mg.

Flevox středně velký pes:

Butylhydroxyanisol (E320) 0,536 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,268 mg.

Flevox velký pes:

Butylhydroxyanisol (E320) 1,072 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,536 mg.

Flevox velmi velký pes:

Butylhydroxyanisol (E320) 1,608 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,804 mg. indikace nebo použití (parafarm.)

Cílový druh zvířat: psi.

U psů:

Léčba psů při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a všenkou psí (Trichodectes canis).

Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 8 týdnů. Blechy po napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek neprokázal okamžitý akaricidní účinek proti klíšťatům, ale prokázal přetrvávající akaricidní účinek po dobu 4 týdnů proti klíšťatům Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus a až 3 týdny proti klíšťatům Ixodes ricinus. V případě, že jsou klíšťata těchto druhů na zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechna klíšťata. kontraindikace

Nepoužívejte u štěňat mladších než 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg vzhledem k absenci dostupných dat.

Nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo u zvířat v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na fipronil nebo některou z pomocných látek.

Nepodávejte perorálně.

Tento přípravek je určen pouze pro psy. Nepoužívat u koček, jelikož může dojít k předávkování. nežádoucí účinky

Pokud dojde k olíznutí přípravku, lze krátkodobě pozorovat zvýšené slinění jako následek přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce patří přechodné reakce kůže v místě podání (zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkový pruritus nebo alopecie po podání přípravku. Ve výjimečných případech lze po aplikace pozorovat zvýšené slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační příznaky.

V případě, že zaznamenáte jakýkoliv závažný vedlejší účinek, který není zmíněný v této příbalové informaci, informujte prosím vašeho veterinárního lékaře. interakce

Nejsou známy. těhotenství a laktace

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie zaměřené na fipronil neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly provedeny žádné studie u březích a kojících fen. Používejte jej proto pouze na základě zvážení poměru přínosů a rizik ošetřujícím veterinárním lékařem. upozornění

Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem. Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Proto je doporučeno odstranit klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, v době aplikace. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné. Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a mělo by se vyhnout koupání častějšímu než jednou týdně.

Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem.

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace přípravku pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám a psům v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zvířata by měla být před ošetřením zvážena.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody.

Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži.

Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny zvláštní studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zamezte kontaktu přípravku s ústy a očima.

V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody.

Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Zamezte kontaktu přípravku s prsty rukou. V případě potřísnění pokožky si umyjte ruce vodou s mýdlem.

Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.

Osoby, se známou přecitlivělostí k fipronilu nebo pomocným látkám (viz bod 6.1.), by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Vyhněte se zbytečnému kontaktu s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Z tohoto důvodu se doporučuje neošetřovat zvířata přípravkem během dne, ale zvečera a nedovolit po aplikaci zvířeti spát s majiteli a zvláště pak s dětmi.

Ostatní opatření Fipronil může negativně působit na vodní organismy. Ošetřeným psům nedovolte po dobu 2 dnů od ošetření plavat ve vodních tocích. dávkování

Podávat lokálně:

 • 1 pipeta 0,67 ml pro psy o živé hmotnosti od 2 kg do 10 kg.
 • 1 pipeta 1,34 ml pro psy o živé hmotnosti od 10 kg do 20 kg.
 • 1 pipeta 2,68 ml pro psy o živé hmotnosti od 20 kg do 40 kg.
 • 1 pipeta 4,02 ml pro psy o živé hmotnosti od 40 kg do 60 kg.

Pro psy od 60 kg použít dvě pipety 2,68 ml.

Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. způsob použití

Pouze k zevnímu podání.

Rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, že byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

 • rozstříhnout nůžkami a vyndat pipetu,
 • ulomit uzávěr,
 • aplikovat na kůži mezi lopatky.

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem.

Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně, pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci, někdy ale může přetrvávat až 2 týdny. předávkování

Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až pětinásobku doporučené dávky u psů a štěňat starších 8 týdnů a vážících asi 2 kg. Vzhledem k tomu, že se riziko vzniku nežádoucích účinků může zvyšovat při předávkování, měla by být zvířata ošetřena velikostí pipety vhodné pro jejich živou hmotnost. uchovávání (příbalový leták)

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. poznámka

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, Nymburk 288 02, Česká republika, tel: 325513822, e-mail: vetoquinol@vetoquinol.cz varování (příbalový leták)

Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívat po ukončení doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Fipronil může negativně působit na vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

1 kg

Cena: 83,- Kč14003 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!